Skip to main content

Naprapater och kiropraktorer för barn & ungdom i Stockholm

Tidigare var det inte tillåtet för naprapater och kiropraktorer att behandla barn under 8 år och för barn under 16 år krävdes remiss från läkare. Numer är det är upp till varje terapeut att avgöra att behandlingen är förenlig med vetenskap och/eller beprövad erfarenhet innan den utförs. I andra länder har man sedan länge behandlat barn med manuellterapi.

  children

På Naprapatcenter kan vi undersöka och behandla barn och ungdomar avseende rygg- och ledbesvär, idrottsskador, huvudvärk, hållningsanalys med råd om hållning, kontroll av rörlighet med råd om träning och stretching. 

Barn drabbas av olika typer av problem i olika ålder, ont i nacken och/eller huvudvärk som börjar under uppväxten bör undersökas och behandlas. Detta gäller även ryggbesvär,  ont i ryggen är ett vanligt symptom på funktionstörningar i leder och muskler. Många barn får diagnosen "växtvärk" men det stämmer inte alltid.

Vi behandlar med ytterst varsamhet och anpassar behandlingen till individen.

Ditt barn behöver vård och omsorg precis som vi vuxna.