Skip to main content

Akupunktur

Akupunkturbehanling

Icke-traditionell akupunktur

Naprapatcenter AB - Akupunkturbehanling


Rubriken icke-traditionell akupunktur syftar på den modernare förklaringsmodell av akupunkturens verkningar vid framför allt smärtlindring som i dag accepteras inom skolmedicinen.
Akupunktur i smärtlindrande syfte används i Sverige sedan 1982 i viss utsträckning inom hälso- och sjukvården och borde egentligen inte tas upp i denna sammanställning över alternativa metoder, men det kan vara på sin plats att betona skillnaden gentemot den traditionella kinesiska akupunkturen.
Denna senare förklaringsmodell använder sig inte bara av begrepp som energiflöden.
I stället förklaras akupunkturens effekter med en lokal hämning av smärtsignaler i ryggmärgen; att inåtledande nervtrådar aktiveras varigenom omställningar i olika smärthämmande kontrollsystem inom nervsystemet åstadkoms.Kroppsegna smärtstillande ämnen (endorfiner) kan bildas eller frisättas och ha en smärtstillande effekt. Dessutom antas psykologiska mekanismer utlösa signalaktivitet i vissa nervbanor. Akupunkturbehandling enligt dessa teorier utförs på grundval av sedvanlig diagnostik inom den konventionella sjukvården och kan betecknas som symtombehandling.

Elektro-akupunktur

Elektro-akupunktur började användas i Kina på 1950-talet. Nålarna används som elektroder, via skaftet appliceras elektrisk ström för att öka den stimulerande effekten. Strömmen sprider sig i vävnaderna och kan sätta igång nervimpulser i nervtrådar även på  visst avstånd från nålen. De instrument som finns i dag för att mäta hudens elektriska motstånd kan även användas för att hitta akupunkturpunkterna - dessa har nämligen visat sig ha ett annat elektriskt motstånd än omkringliggande vävnad. 

 

Dry needling

Dry needling är en form av akupunktur där en tunn nål förs in i muskeln där spända stråk finns, med andra ord “triggerpunkter” men kan även användas för att generellt öka blodcirkulationen i ett område utan att rikta in sig specifikt på triggerpunkter.