Skip to main content

KALKAXEL

Axelbursit

(Bursitis Subacromialis, Subacromial Bursit) är inflammation i slemsäcken i axeln som ligger mellan acromion (skulderbladets övre benutskott) och supraspinatusmuskeln och deltamuskeln. Inflammationen leder till att slemsäcken förstoras och rotatorcuffen blir inklämd och orsakar smärta. Axelbursit kan man få vid slag, fall eller bristning i senan som ger blödning vilket leder till inflammation. Andra orsaker är monotona och repetitiva rörelser och intilliggande inflammation i senan som sprider sig till slemsäcken.

Symptom

Symptomen på detta tillstånd kan variera från person till person, men vanliga symptom inkluderar:
Smärta, stelhet, smärta på natten, svaghet, snärtar eller "klunkar" i axeln.

Behandling

Val av behandling vid akut eller kronisk axelinflammation kan variera mellan stötvågsbehandling, akupunktur och laser eller kombinationen av dessa former. Rehabiliteringsövningar i senare skede.

Det är viktigt att notera att symtomen på kalkaxel kan vara liknande symtom på andra axelskador eller tillstånd, såsom rotatorkuffskador eller bursit. Om du upplever smärta eller obehag i axeln, särskilt om det påverkar din rörlighet eller dagliga aktiviteter, är det bäst att du kontaktar oss för diagnos och behandling.