Skip to main content

AXELBURSIT

(Bursitis Subacromialis) är inflammation i slemsäcken i axeln som ligger mellan akromion (skulderbladets övre benutskott) och supraspinatusmuskeln och deltamuskeln. Inflammationen leder till att slemsäcken förstoras och rotatorcuffen blir inklämd och orsakar smärta. Axelbursit kan man få vid slag, fall eller bristning i senan som ger blödning vilket leder till inflammation. Andra orsaker är monotona och repetitiva rörelser och intilliggande inflammation i senan som sprider sig till slemsäcken.

Symtom

Vid axelbursit upplevs intensiv smärta i axelns fram- och ovansida. Smärtan kommer då armen lyfts utåt-uppåt och vid vridmoment vilket leder till nedsatt rörelseförmåga i axelleden. Axeln är öm vid beröring.

Behandling

Val av behandling vid akut eller kronisk axelinflammation kan variera mellan stötvågsbehandling, akupunktur och laser eller kombinationen av dessa former. Rehabiliteringsövningar i senare skede.

Det är viktigt att notera att symtomen på bursit kan vara liknande symtom på andra axelskador eller tillstånd, såsom rotatorkuffskador eller kalkaxel. Om du upplever smärta eller obehag i axeln, särskilt om det påverkar din rörlighet eller dagliga aktiviteter, är det bäst att du kontaktar oss för diagnos och behandling.