Skip to main content

Klassisk massage i Stockholm

Spända muskler är ofta ömma och har en nedsa funktion. Med hälp av massage stimuler blodcirkulationen som därmed får muskler och andra vävnader att fungera bättre. 

Massage ä en effektiv behandlingsform som har direkt inverkan på det autonoma nervsystemet. Behandlingen används för att lösgöra muskulära spänningar, sänka kroppens stressnivå, öka lymf- och blodcirkulationen. 

Vid massage frisätts ett hormon som kallas oxytocin som har en lugnande och avslappnande effekt på kroppen. 
Behandlingarna kan ges från ytlig klassisk massage till djup idrottsmassage. 


Idrottsmassage är ett bra komplement till träning och tävling. Massagen kan förebygga muskulära skador, förkorta läkningsprocesser samt vara en del av återhämtningen efter hårda träningspass och tävlingar.

Behandlingen kan skräddarsys för att passa den enskilda idrottaren, med hänsyn till idrottens art och var i träningsperioden idrottaren befinner sig.