Skip to main content

Laser

 

Irradia MID-laser

MID laser

Med MID-laser tillförs laserljus till celler och vävnad. Behandlingsmetoden kallas laserterapi, fotobiomodulation, biostimulering, LLLT (Low Level Laser Therapy) eller Laser Photo Therapy (LPT). Mekanismen bakom bygger på att laserns rena ljus ger upphov till fotokemiska reaktioner i cellerna, kortfattat beskrivet är laserbehandling en behandling på cellnivå för att påskynda läkning och minska smärta. Eftersom man är inne på mycket komplicerade effekter på processer i celler och vävnad kan man i nästa steg lättast förklara mekanismen som att laser påverkar det lokala immunförsvaret, cirkulation i blod och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och utsöndring av olika ämnen, t.ex. endorfiner och prostaglandiner (som bland annat påverkar smärta).

 

Effekter:

1. En ökad vävnadsuppbyggnad och celltillväxt

Ljusfotoner/energi från laser tränger djupt in i vävnad och accelererar cellproduktion och tillväxt. Laserljuset ökar tillgängligheten av energi så att cellen kan ta upp näringsämnena snabbare och transportera bort slaggprodukter i större utsträckning. Som reslutat av exponeringen från laserljuset ökar läkningshastigheten på celler från ledband och muskler.

2. Smärtstillande (analgetisk effekt)
Laserterapi har en stor positiv inverkan på nervceller genom att blockera de nerver som sänder smärtimpulser till hjärnan samt minskar även nervernas känslighet för smärta. Genom att minska inflammationsprocessen och därmed ödembildningen minskas smärta. Sedan har vi en annan mekanism som hindrar smärtan och det är att laserterapi ökar produktionen av kroppsegna smärtstillande ämnen som till exempel endorfiner.

3. Antiinflammatoriskt
Laserterapi har antiödemisk effekt till följd av vasodilatation (utvidgning av blodkärlen), men också genom att aktivera det lymfatiska dräneringssystemet. Som resultat av detta ses en reduktion av svullnader efter till exempel inflammation eller slag.

4. Bättre nervfunktion
Långsam återhämtning för nervfunktionerna i skadad vävnad innebär stickande smärta och nedsatt funktion i dessa delar. Laserljuset ökar upp processen i nervcellerna och påskyndar återskapandet av kontakterna mellan skadade nervändar. Den ökar också amplituden för aktionspotentialen (nervimpuls) och därmed optimerar den muskelarbetet.

5. Snabbare sårläkning
Laserljuset stimulerar fibroblasternas utveckling (fibroblasterna är de byggstenar av kollagen som är mest framträdande vid sårläkning) i den skadade vävnaden. Kollagen är det nödvändiga protein som krävs för att byta ut gammal vävnad och reparera vävnadsskador. Som ett resultat av detta är laserterapi effektivt på öppna sår och brännskador.

6. Reducerar ärrvävnad (fibrös vävnadsbildning)
Laserterapi minskar bildandet av ärrvävnad till följd av skärskador, skrubbsår, brännskador och operationer.

7. Ökad vaskulär aktivitet
Laserterapi ökar signifikant bildandet av nya kapillärer i skadad vävnad. Därmed ökar läkningshastigheten och slutningen av sårskador samt reducerar den ärrvävnad. Andra fördelar är att det skapas en temporär vasodilatation (utvidgning av blodkärlen).

8. Ökad metabolisk aktivitet
Laserterapi skapar större utsöndring av specifika enzymer, större kapacitet för blodceller att transportera syre och näringsämnen.

9. Immunoregleringen
Laserljus har en direkt effekt på immunförsvaret genom att stimulera immunoglobiner och lymfocyter. Laserljus absorberas av chromoforer (enzymmolekyl) som reagerar på ljuset. Enzymet flavomononukleoid aktiveras och startar produktionen av ATP (adenosintrifosfat), vilket är en stor bärare av cellens energi och även energikällan för alla kemiska reaktioner i cellen.

 

Mer detaljerat exempel på vad MID-laser behandling ger:

 • Stimulering av DNA-, RNA- och albuminsyntes
 • Snabbare nybildning av blodkärl
 • Stimulering av collagensyntesen i huden
 • Ökning av epitelvävnad vid sårläkning
 • Ökad tensil hudstyrka
 • Ökad enzymfunktion
 • Ökad fagocytfunktion
 • Höjning av aktionspotential hos nervceller
 • Påverkan på endorfinsyntesen
 • Ökad serotoninutsöndring i urinen
 • Ökning av prostaglandinerna E och F

 

Diod. 904:

Behandling av större områden och djupare liggande problem, nack- och ryggvärk, muskelproblem samt tendinopatier Den superpulsade GaAs (Gallium-Arsenid)-lasern, allmänt kallad ”904:an”, avger infrarött (osynligt) ljus med en våglängd på 904 nm. Den kan endast drivas superpulsad dvs med 20 Watts toppeffekt per diod. 904:an är en multiprob som har fyra laserdioder, vilket underlättar behandling av stora ytor så som ryggar och omfattande sen och muskelskador. 904:an är vår populäraste och mest mångsidiga laser eftersom den höga pulstoppeffekten gör att laserljuset tränger djupare ner i vävnaden jämfört med andra lasertyper. Därför används den ofta vid behandling av djupliggande muskuloskeletala besvär.

Irradias superpulsade 904:an bygger på en unik teknisk lösning som i dubbelblind klinisk studie har påvisat:

1-Antiinflammatorisk effekt.

2- Överlägsen inträngningsförmåga i förhållande till andra lasertyper.

3- Positiv effekt på senproblem.