Skip to main content

Yrsel

Yrsel är ett vanligt medicinskt symtom som kan ha olika orsaker. Det kan vara en känsla av ostadighet, svindel eller att omgivningen snurrar runt. Yrsel kan vara en konsekvens av olika faktorer, inklusive problem med innerörat, balanssystemet, synen, nervsystemet eller andra underliggande medicinska tillstånd.

Här är några vanliga orsaker till yrsel:

Benign paroxysmal positional vertigo

Detta är en vanlig orsak till yrsel och beror på små kristaller som lossnar och hamnar i innerörat, vilket stör balanssystemet. Detta kan utlösas av huvudrörelser.

Inre öroninfektioner eller inflammation

Infektioner eller inflammation i innerörat kan påverka balanssystemet och leda till yrsel.

Ménièrs sjukdom

En kronisk sjukdom som påverkar innerörat och kan orsaka återkommande episoder av yrsel, hörselnedsättning och tinnitus.

Migrän

Vissa människor kan uppleva yrsel som en del av ett migränanfall. Balans och yrsel är ett nära relaterat fenomen som involverar kroppens förmåga att upprätthålla och känna av sin position i rummet. Balanssystemet är en komplex mekanism som involverar flera delar av kroppen, inklusive innerörat, ögonen, musklerna och lederna samt det centrala nervsystemet. När detta system inte fungerar korrekt kan det leda till olika balansproblem, inklusive yrsel.

SINNESINFORMATION FRÅN HUD, MUSKLER OCH LEDER

Människor tar in och bearbetar information från omvärlden genom sina följande sinnen:

Synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, smaksinnet, hörselsinnet. Utöver dessa grundläggande sinnen finns det också andra sätt på vilka vi kan uppfatta och bearbeta information, som exempelvis balanssinnet (som hjälper oss att upprätthålla balans och orientering) och proprioception (som ger oss medvetenhet om kroppsdelarnas position och rörelse). All denna sinnesinformation samverkar för att skapa en sammanhängande uppfattning av världen omkring oss.

Naprapatbehandling

Syftet med behandlingen är att minska yrseln. I behandlingen läggs stor vikt vid att se patienten i ett helhetsperspektiv. Vi använder huvudsakligen händerna i själva behandlingen och använder en rad andra metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i hela balansapparaten.

Förebyggande balansträning

Styrketräning, balansövningar, flexibilitetsträning, koordinationsträning, proprioceptivträning (övningar som fokuserar på att förbättra kroppsmedvetenheten och hur du uppfattar din kroppsposition är viktig).