Skip to main content

Benlängdsmätning

Grundstenen för varje lyckad bedömning, diagnos eller behandling är att upptäcka individernas olikheter och egenskaper. För mig utgör kroppens balans en central aspekt när det gäller att bedöma individens muskuloskeletala funktion och biomekanik, där jag särskilt betonar faktorer såsom skillnader i benlängd.

28 år av utveckling

I 28 år bl.a. har jag utvecklat min metod för en exakt och säkert resultat. En noggrann undersökning av patient i olika plan med stort hänsyn till exakta anatomiska referenser samt individuella egenskaper för att erbjuda en holistisk och skräddarsydd bedömning av varje perons biomekanik. Observera att ett perfekt reultat uppnås enbart om man behärskar bäckenets funktion och har rätt uppfattning om anatomin / rörelseapparaten hos individer.

 

Tillvägagångssätt

Anamnes och Patienthistorik

Grundlig insamling av patientens medicinska historik och eventuella tidigare skador eller operationer.

Diskussion om patientens nuvarande symtom och besvär.

Exakt Anatomisk Referens och Undersökning

Identifiering av anatomiska referenspunkter såsom bäcken, höftbenen, knäskålar, fotknölarna och fötter.

Biomekanisk Analys

Undersökning av individuella biomekaniska egenskaper, inklusive gångmönster och rörelsemönster.

Bedömning av muskelstyrka och flexibilitet relaterat till de områden som påverkar benlängden.

Mätning i Olika Plan

Mätning och bedömning i sagittal-, frontal- och transversalplan för att få en heltäckande förståelse av eventuella asymmetrier eller avvikelser.

Undersökningen sker liggande på min speciella bänk men även stående i olika positioner.

Individanpassad Bedömning

Anpassning av mätningarna baserat på individuella faktorer, såsom kroppsbyggnad.

Slutsats och Åtgärdsplan

Resultat av en noggrann undersökning kommer att sammanställas för att skapa en individanpassad slutsats och en åtgärdsplan. Det kan inkludera skoinlägg,  uppbyggnad av sko (det görs på vanliga skor), rekommendationer för fysisk terapi, övningar för att förbättra muskelstyrka och flexibilitet, eller andra åtgärder som är specifika för patientens behov.

Genom att integrera exakt anatomisk kunskap, noggrann mätning och en förståelse för individuella biomekaniska egenskaper strävar min benlängdsmätning efter att erbjuda en heltäckande och skräddarsydd bedömning för varje individ.

Långvariga problem med benlängdsskillnad kan leda till olika följder och påverkar kroppens funktion på olika sätt. Här är några möjliga följder och besvär:

Gångmönster

En benlängdsskillnad kan påverka gångmönstret. Kroppen kan kompensera genom att böja knäet, rotera bäckenet eller använda andra mekanismer för att försöka skapa balans. Detta kan leda till ojämn belastning på leder och muskler, vilket i sin tur kan orsaka smärta och obehag och i en hel del fall tidig slitage och ledartros.

Ryggproblem

Benlängdsskillnader kan påverka ryggraden och orsaka problem som ryggont, skolios (onormal s-formad krökning av ryggraden) eller andra ryggmärgsproblem.

Höft- och knäproblem

Ojämn belastning på höfter och knän kan leda till överanvändning och slitage på dessa leder. Det kan också öka risken för utveckling av artros och andra ledproblem.

Muskelobalans

Kroppen kan försöka kompensera för benlängdsskillnaden genom att anpassa muskelaktiviteten. Det kan leda till överanvändning eller försvagning av vissa muskelgrupper och skapa en obalans, vilket kan ge upphov till smärta och obehag.

Fotproblem

Skillnader i benlängd kan också påverka fotställningen och skapa problem som överpronation eller supination, vilket kan påverka stabiliteten och öka risken för fotrelaterade besvär så som hallux valgus, morton's neuroma och etc.