Skip to main content

Golfarmbåge

Golfarmbåge, även känt som medial epikondylit, är en överansträngningsskada som påverkar senorna och musklerna på insidan av armbågen och underarmen. Det är en liknande typ av skada som tennisarmbåge (lateralt epikondylit), men påverkar istället området på insidan av armbågen.

Symptom

Vid golfarmbåge upplevs smärta på armbågens insida som ibland kan stråla längs överarmen och underarmens insida. Handleden blir svag och det kan vara smärtsamt att lyfta en kopp, öppna en dörr, skaka hand och vrida ut en disktrasa. I den lättare formen upplevs smärta och ömhet i armbågen när man arbetar eller sportar. Smärtan kan förvärras när armen används och, om överbelastningen fortsätter, leder det till smärta även vid vila.

Behandling

Val av behandling vid kronisk golfarmbåge kan variera mellan stötvågsbehandling, akupunktur och laser. I senare skede rekommenderas excentrisk träning i rehabiliterande och förebyggande syfte.

Shock Wave fokuserad, laser och akupunktur:För att stimulera läkning av de berörda muskler och senor.

Rehabiltering: Vi kan hjälpa dig met att utforma ett träningsprogram för att stärka underarmens muskler och förbättra rörligheten. 

Ergonomisk anpassning: Om arbetsplatsen eller aktiviteter som du utför bidrar till golfarmbåge, kan du behöva ändra din arbetsställning eller använda speciella skyddsfunktioner.

Vad du kan göra själv

Vila och aktivitetsbegränsning: Det första steget i behandlingen är att undvika aktiviteter som orsakar smärta och överansträngning av underarmen. Vila ger senorna tid att läka.

Isbehandling: Applicering av is på det smärtsamma området kan hjälpa till att minska inflammation och lindra smärta. Is bör appliceras i 15-20 minuter flera gånger om dagen.

Uppsöka läkare:

Prova antiinflammatoriska läkemedel, läkemedel som ibuprofen för att minska smärta och inflammation.

DITT SISTA VAL KAN BLI FÖLJANDE 

Injektioner med kortikosteroider

Läkare kan överväga att injicera kortikosteroider i området för att minska inflammation och smärta. Detta är en tillfällig lösning och används vanligtvis vid svåra smärtor.

Kirurgi: I sällsynta fall, om andra behandlingar inte har varit framgångsrika och smärtan är svår, kan kirurgi övervägas för att reparera de skadade senorna.