Skip to main content

Hälseneinflammation

Hälseneinflammation (Tendinitis-peritendinitis Achilii, Akillesperitendinit) är inflammation i hälsenans senskida orsakad av plötslig intensiv träning, byte av träningsteknik, eller träning på hårt underlag under lång tid, som leder till smärta. Den drabbar främst män i 30–50 årsåldern och utgör 6-18 % av alla löparskador.

 

Symptom

Vid akut hälseneinflammation upplevs smärta och ömhet vid ansträngning av hälsenan som gradvis försvinner vid vila. Man kan se en diffus svullnad på hälsenan och ibland även hudrodnad.
Vid kronisk hälseneinflammation upplevs smärta, värk och stelhet konstant. Man kan se att hälsenan är svullen och bred. Intensivare smärta kan uppstå vid gång uppför och vid gång på tå. De som drabbas är idrottare som under lång tid ignorerat smärtorna. Smärtorna kan försvinna efter uppvärmning vilket leder till att idrottaren fortsätter sin träning. Efter avslutad träning kommer smärtorna igen med ökad styrka och varar längre tid. Med tiden uppstår konstant smärta som inte försvinner efter uppvärmning.

Behandling

Val av behandling vid akut eller kronisk hälseneinflammation kan variera mellan stötvågsbehandling, akupunktur och laser eller kombinationen av dessa former. Rehabiliteringsövningar i senare skede.