Skip to main content

Tennisarmbåge

Tennisarmbåge, även känt som lateral epikondylit, är en överansträngningsskada som påverkar senorna och musklerna i underarmen, särskilt där de fäster vid den yttre delen av armbågen. Denna skada är vanlig bland idrottare som spelar racketidrotter, men den kan också drabba personer som utför upprepade rörelser som belastar underarmens muskler och senor. Nedan beskrivs symtomen på tennisarmbåge och möjliga behandlingsalternativ:

Symtom på tennisarmbåge

Smärta:

Det mest karakteristiska symtomet på tennisarmbåge är smärta i den yttre delen av armbågen. Smärtan kan vara skarp och stickande och blir oftast värre vid användning av handen och underarmen.

Stelhet: Många personer med tennisarmbåge upplever stelhet i armbågen och underarmen, särskilt på morgonen.

Svaghet: Svaghet i handen och underarmen kan utvecklas på grund av smärta och minskad användning av musklerna.

Ömhet: Det kan finnas ömhet vid beröring av området runt den yttre armbågen.

Behandling av tennisarmbåge

Shock Wave fokuserad, laser och akupunktur:

För att stimulera läkning av de berörda muskler och senor.

Rehabiltering:

Vi kan hjälpa dig met att utforma ett träningsprogram för att stärka underarmens muskler och förbättra rörligheten. 

Ergonomisk anpassning: Om arbetsplatsen eller aktiviteter som du utför bidrar till tennisarmbåge, kan du behöva ändra din arbetsställning eller använda speciella skyddsfunktioner.

Vad du kan göra själv

Vila och aktivitetsbegränsning:

Det första steget i behandlingen är att undvika aktiviteter som orsakar smärta och överansträngning av underarmen. Vila ger senorna tid att läka.

Isbehandling:

Applicering av is på det smärtsamma området kan hjälpa till att minska inflammation och lindra smärta. Is bör appliceras i 15-20 minuter flera gånger om dagen.

Uppsöka läkare: Prova antiinflammatoriska läkemedel läkemedel som ibuprofen för att minska smärta och inflammation.

DITT SISTA VAL KAN BLI FÖLJANDE 

Injektioner med kortikosteroider: Läkare kan överväga att injicera kortikosteroider i området för att minska inflammation och smärta. Detta är en tillfällig lösning och används vanligtvis vid svåra smärtor.

Kirurgi: I sällsynta fall, om andra behandlingar inte har varit framgångsrika och smärtan är svår, kan kirurgi övervägas för att reparera de skadade senorna.